bootstrap themesSLUŽBY

Mobirise

PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA

• Vývoj a dodávky softvéru podľa požiadaviek zákazníka
• Vývoj a dodávky softvéru pre technologické linky v ťažobnom a spracovateľskom priemysle

Mobirise

PRIEMYSELNÉ
ELEKTRO-INŠTALÁCIE

• Komplexné dodávky slaboprúdových a silnoprúdových stavieb

Mobirise

KAMEROVÉ
A ZABEZPEČOVACIE
SYSTÉMY 

• Dodávka, montáž a servis kamerových systémov
• Dodávka, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov

Mobirise

VÝROBA ELEKTROROZVÁDZAČOV

• Výroba certifikovaných elektro-rozvádzačov NN do 2500 A a riadiacich jednotiek

Mobirise

PROJEKTOVANIE
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
DO 1 kV

• Projektovanie elektrických zariadení s napätím do 1kV vrátane bleskozvodov
• Realizácia projektovej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka
• Úpravy a doplnenia stávajúcich elektro prevádzok

Mobirise

REVÍZIE
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
DO 1 kV

• Východiskové a pravidelné revízie elektrických zariadení
• Revízie elektrického náradia
• Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektrických zariadení

Mobirise

INTELIGENTNÉ
ELEKTROINŠTALÁCIE

Projekcia 
Realizácia
Dodávka - inteligentné elektroinštalácie MagicHome
Vývoj

MagicHome -systém inteligentnej elektroinštalácie
Venujeme sa vývoji uživateľského rozhrania pre jej riadenie. Systém ponúkame zákazníkovi vyvinutý presne na mieru a môže ho ovládať z ktoréhokoľvek miesta na svete pomocou MagicHome Cloudu, v akomkoľvek operačnom systéme.

Sme držiteľmi nasledujúcich oprávnení:

OSVEDČENIE

Elektrotechnik na riadenie činnosti v zmysle §  23.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo riadenie prevádzky v rozsahu technického zaradenia do 1000 V, v objektoch tr. A bez nebezpečenstva výbuchu, vrátane bleskozvodov.

OPRÁVNENIE
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Odborné prehliadky a odborné skúšky
Opravy
(Činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu).

OPRÁVNENIE
Obvodný banský úrad
v Prievidzi

Montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení na povrchu. 

LICENCIA

Projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

© Copyright 2019 elprins a pol., s.r.o.
- All Rights Reserved -