develop your own website

Profil firmy

Hlavná činnosť firmy pozostáva zo širokého spektra služieb pre ťažobné a spracovateľské spoločnosti, vrátane druhov činností podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy.
Vykonávame projektovanie, vývoj a dodávky riadiaceho software pre automatizáciu a vizualizáciu technologických procesov.
Súčasťou činnosti firmy sú i služby inteligentnej elektroinštalácie pre domáce systémy.

Sme držiteľmi nasledujúcich oprávnení:

OSVEDČENIE

Elektrotechnik na riadenie činnosti v zmysle §  23.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo riadenie prevádzky v rozsahu technického zaradenia do 1000 V, v objektoch tr. A bez nebezpečenstva výbuchu, vrátane bleskozvodov.

OPRÁVNENIE
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Odborné prehliadky a odborné skúšky
Opravy
(Činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu).

OPRÁVNENIE
Obvodný banský úrad
v Prievidzi

Montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení na povrchu. 

LICENCIA

Projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

ELPRINS a spol., s.r.o.

IČO : 36 430 269
DIČ : SK 2022003478

Majochova 6
010 01 Žilina
SLOVENSKO

GPS súradnice:
 49.2102616,18.7429635

KONTAKT

Ing. Miroslav Fedor
tel.č.: 0903 556 520
mail: [email protected]


© Copyright 2019 elprins a pol., s.r.o.
- All Rights Reserved -