bootstrap website templates

REFERENCIE

Automatizácia technologickej linky

Dubiná (Poprad)
Ovládanie linky cez dotykový LCD panel a prenos vizualizácie výrobného procesu do kancelárie vedúceho lomu.
riadiaci PLC Schneider M340

Mobirise

Automatizácia technologickej linky, rekonštrukcia primárnej drviarne a triediarne

Sedlice (Prešov)
Ovládanie linky cez PC a prenos vizualizácie výrobného procesu do kancelárie vedúceho lomu cez opticku sieť.
riadiaci PLC Simatic S7 - 1500

Mobirise

Napojenie drviča Magoteaux 200kW a jeho ovládanie cez frekvenčný menič Vacon na technologickej linke

Sedlice (Prešov)

Mobirise

Rekonštrukcia riadiaceho rozvádzača a vývoj nového riadiaceho systému technologickej linky 

Hradová (Košice)
riadiaci PLC Simatic S7 - 300

Montáž linky semimobilného prania štrku na technologickej linke 

Dubná Skala (Vrútky)

Mobirise

Montáže indikátorov kovu
na dopravníkové pásy
na technologických linkách

Hanišberg (Krupina), Dubná Skala (Vrútky), Dubiná (Poprad), Malužiná (Liptovský Hrádok), Sedlice (Prešov)

Mobirise

Dodávky, montáže, rekonštrukcie a servis kompenzačných rozvádzačov na technologických linkách

Hanišberg (Krupina), Dubná Skala (Vrútky), Dubiná (Poprad), Malužiná (Liptovský Hrádok), Sedlice (Prešov)

Dodávka a montáž frekvenčných meničov Vacon na ovládanie vibračných podávačov v tunelových odberoch na linkách

Dubná Skala (Vrútky), Malužiná (Liptovský Hrádok)

Mobirise

Rekonštrukcia osvetlení technologických liniek, montáž LED svietidiel

Mobirise
Mobirise

Dodávka, realizácia a servis poplachových systémov narušenia (PSN) s prenosom obrazu na pult centralnej ochrany vo výrobných strediskách

Dubná Skala (Vrútky) - kamerový systém Samsung, ústredňa Paradox
Dubiná (Poprad) - kamerový systém Hikvision, ústredňa Inim
Malužiná (Liptovský Hrádok) - kamerový systém Hikvision, ústredňa Paradox
Sedlice (Prešov) - kamerový systém Hikvision, ústredňa Paradox,
Hanišberg (Krupina) - kamerový systém Samsung, ústredňa Jablotron
Sekier (Zvolen) - kamerový systém Geovision, ústredňa Paradox

Projekcia inteligentnej elektroinštalácie v obytnom komplexe

Well Park Žilina

Mobirise

Vývoj softvéru riadenia inteligentnej elektroinštalácie

Magic Home

Projekty elektroinštalácií 

Hotel Barok (Bratislava)
• ubytovňa Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (Barmo) Martin
• rekonštrukcia práčovne CSS Slniečko (Oščadnica) 
• projekt NN prípojky a objektu DSS (Gbeľany) 

Projekty a revízie elektroinštalácií, bleskozvodov a NN prípojok rodinných domov ... a mnohé ďaľšie. 

© Copyright 2019 elprins a pol., s.r.o.
- All Rights Reserved -